Technologia

Infuzja żywicy

Metoda infuzji żywicy jest rozwinięciem/ulepszeniem metody worka próżniowego opisanej w pkt. 2. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zbrojenie układa się w formie na sucho. Następnie, podobnie jak w metodzie worka próżniowego, układa się tkaninę delaminażową. Zamiast folii perforowanej używa się jednak siatki z tworzywa sztucznego, która ułatwia rozprowadzanie żywicy. Jest ona szczególnie istotna przy produkcji wyrobów o dużych powierzchniach. Poprzez dobór rodzaju siatki można sterować prędkością rozpływania się żywicy. Na siatce rozprowadzającej układa się folię worka próżniowego spod której odsysane jest powietrze. Po odessaniu powietrza do formy doprowadzana jest żywica, która pod wpływem podciśnienia przemieszcza się przez zamknięty w formie materiał jednocześnie go przesycając. Po przesyceniu dopływ żywicy zamyka się, cały czas utrzymując podciśnienie. Infuzja umożliwia dostarczenie do wyrobu optymalnej ilości żywicy przy jednoczesnym sprasowaniu wszystkich jego warstw.