Zapytania

Firma CGP Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu
Celem projektu jest opracowanie strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

Planowane efekty
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów/usług oferowanych przez firmę CGP Sp. z o.o. na rynkach docelowych: Singapuru i Chin.

Nr projektu: UG-PMT/2990/3N/2021-SINSzacowanie wartości zamówienia:
Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN3/SIN/2022 – PROMOCJA
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN1/SIN/2023 – CERTYFIKACJA
2/SIN/2023 – DORADZTWO DESIGN
3/SIN/2023 – DORADZTWO ZNAK TOWAROWY

Nr projektu: UG-PMT/2991/3N/2021-CHNSzacowanie wartości zamówienia:
Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN1/CHN/2022 – DOSTOSOWANIE PRODUKTU
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN2/CHN/2023 – DORADZTWO DESIGN
3/CHN/2023 – DORADZTWO ZNAK TOWAROWY
4/CHN/2023 – PROMOCJA